Möt
Cord siegel

Mer nyfiken på historien om oss? Staffan Carenholm ger oss här ett porträtt av Cord Siegel, personen bakom företaget.

Han kysser framtiden

Text av Staffan Carenholm

Staffan Carenholm är tidigare mångårig förbundsdirektör i Sveriges Arkitekter. Han är initiativtagare till Föreningen Byggande Arkitekter och är idag involverad i utvecklingen av byggsektorns standardavtal.

Det är en dag i februari 2020. Jag sitter och pratar med Cord Siegel om hans filosofi kring arkitektur och husbyggande. Vi pratar om hur han på ett helt nytt sätt tar ett helhetsgrepp på byggprocessen och vilken identitet det ger den verksamhet som arkitektföretaget bedriver.

Platsen är Sorgenfri i Malmö där Cord med sina medarbetare just färdigställer det senaste projektet, IGGY, ett hus med 70 lägenheter för en urban, modern livsstil som utgår från ett koncept om modern mobilitet, för hälsan, miljön och det sociala mötet. 

-Alla funderar på framtiden och undrar hur man ska möta den, säger Cord. Själv har jag valt att ta mig an den, den är ju redan här. Det finns inget att vänta på, vi både kan och måste idag bygga för den framtid vi redan befinner oss mitt i.

-Det jag gör nu är att jag kysser framtiden, säger han, I kiss the future. 

”I kiss the future.”

Det är inte någon idé att sätta en etikett på Cord Siegel. Han rör sig över alla de gränser som sedan länge låser in byggsektorns alla aktörer i förutbestämda roller. Han är byggherre, arkitekt, byggare och fastighetsförvaltare. Han skapar projektens koncept och bärande idéer och han styr hela processen så att projekten till slut lever upp till de mål som satts redan i projektstarten. 

Hans projekt har en stark identitet. Cykelhuset Ohboy i Västra Hamnen i Malmö med 55 lägenheter och 31 hotellrum är byggt för ett modernt urbant liv och är en pusselbit i den gröna staden. Ingen plats för bilen, parkeringsnorm 0,0. 

När jag betraktar huset slås jag av hur det med en självklarhet och utan åthävor signalerar framtid. Det har ju också väckt berättigad uppmärksamhet, både i Sverige och ute i Europa. Det är nog bara början, tänker jag.

Bild som visar en modell av huset

Projektet IGGY utgår också från ett mobilitetskoncept och är skapat för människor som rör sig i staden på ett sätt som framtiden kräver av oss. I nästa större projektet, 45 bostadsrätter i Brunnshög i Lund, är vattnet projektets utgångspunkt, både ur hållbarhetssynpunkt och med avseende på det goda livet.

Cord är en nydanare som rör sig fritt över byggsektorns underförstådda gränser. I sina koncept vill han ständigt utforska möjligheter och pröva nya idéer. Det är oerhört uppfriskande i en sektor som många anser länge har gått på tomgång idémässigt. Det kläcks förstås nya idéer i branschen, men de ska också genomföras och då tar det ofta stopp. Att tänka i nya banor är en sak, men det är sällan nytänkandet överlever produktionsprocessen.

Cord har visat att han klarar detta. Han är inte bara konceptuellt stark, han är också en praktisk genomförare. Han lyckas ta sina idéer genom hela processen. Han sätter programmen, han omsätter det i gestaltning och arkitektoniska lösningar och han styr och kontrollerar produktionen.

Cord står för ett arbetssätt som kan beskrivas som en processorienterad arkitektur. Den skapande processen går fram och tillbaka, det är dess signum. Man utvärderar och omprövar successivt både volymer, gestaltning, fasadutformning och fönstersättningar. Det känns onekligen befriande när man betänker hur många andra aktörer närmar sig nya projekt med färdigmallade lösningar som har svårt att tåla avvikelser och anpassning.

Arkitektkontoret sitter i byggbodar på byggarbetsplatsen. För Cord är närvaron på byggplatsen självklar. Det är hundra meter till det nya sexvåningarshus som nu är under färdigställande. Unga arkitekter inte bara projekterar utan har handgripliga uppgifter som platschefer på bygget. Hjälmar och skyddskläder hänger på arkitektkontoret. Alla har ID 06-kort. Gränsen mellan arkitektkontoret och byggarbetsplatsen är utsuddad. Entreprenörernas representanter sitter självklart bredvid arkitekterna framför datorn. 

Distansen mellan de olika världarna är kapad. Här har rivits mentala Berlinmurar, tänker jag. Paul Hedqvist hade sitt platskontor på bygget av DN-huset 1960 – 64, men har det hänt sedan dess? Många arkitekter som är helt avskilda från byggproduktionen borde nog ta sig en funderare.

Idag har Cord Siegel byggt en företagsgrupp som består av arkitektföretag, projektutvecklingsbolag, fastighetsbolag och ett hotellbolag. Det är en liten, välskött koncern med stor utvecklingspotential.

Cord Siegel har byggt ett starkt varumärke och fått en rad priser och utmärkelser för det han har åstadkommit.

Jag tänker att många kommuner och andra aktörer i byggbranschen åren framöver nog vill låta Cord Siegel vara med och kyssa deras framtid.

Staffan Carenholm