Ohboy,
malmö

_OLE8417
_OLE8548
_OLE8403
Ohboy
_OLE8425
_OLE8430
Ohboy
Ohboy
Ohboy
Ohboy
Ohboy
Ohboy
Ohboy
Ohboy
Ohboy
Ohboy
_OLE8491
Ohboy
Ohboy
Ohboy
_OLE8439
Ohboy
Ohboy
Ohboy
Ohboy
Ohboy
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
_OLE8417
_OLE8548
_OLE8403
Ohboy
_OLE8425
_OLE8430
Ohboy
Ohboy
Ohboy
Ohboy
Ohboy
Ohboy
Ohboy
Ohboy
Ohboy
Ohboy
_OLE8491
Ohboy
Ohboy
Ohboy
_OLE8439
Ohboy
Ohboy
Ohboy
Ohboy
Ohboy
previous arrow
next arrow

Plats: Malmö, Västra Hamnen
År: oktober 2015 – februari 2017
Typologi: Flerbostadshus och lägenhetshotell
Byggherre: Siegel
Storlek: 55 lägenheter, 31 hotellrum
Ansvarig arkitekt: Cord Siegel
Handläggande arkitekt: Anders Gustafsson, Martin Stavenow Svensson
Medverkande arkitekt: Ingrid Wingårdh, Hanna Larsson, Malin Bosrup, Ellen Mendel-Hartvig, René Andersson
Landskap: Ola Nielsen (Siegel), Peter Linder
Foto: Ole Jais, Peter Carlsson, Joan Cardenal
Ohboy bostad: http://cykelhus.com/
Ohboy hotell: http://ohboy.se/

Ohboy är ett allkonstverk av grön brutalism som rymmer 55 hyreslägenheter och 31 hotellrum. Rå betong möter prunkande grönska på balkonger, fasader och tak. Hotellrum med egna entréer ger ett rikt gatuliv. Huset är byggt som ett pilotprojekt för minskad bilism i staden – anpassat för en smart mobilitet inriktad på cykel, promenad och kollektivtrafik.

Ohboy är ritat, byggt och förvaltas av oss.

Är du intresserad av att bo hos oss?  Alla våra lediga hyreslägenheter annonseras och förmedlas via HomeQ, se mer under fliken Köpa eller hyra. Och skapa ett konto på HomeQ.

PRISER

“Med inlevelse, engagemang och tidigare erfarenhet av innovativa bostadsprojekt har H&S gått vidare och byggt kv. Ohboy i egen regi. Byggnaden ligger vid skateparken stapelbädden i Västra Hamnen i Malmö, ett område som tidigare varit otillgängligt eller uppfattats som osäkert.

Projektet utstrålar både enkelhet och extravagans, den rena betongen spelar huvudroll, men släpper samtidigt fram det individuella i varje enskilt boende. Både lägenheter och övriga gemensamma ytor som takterrass, gemensamhetslokal, gård, och cykelparkering visar på en omsorg och inlevelse i vardagsliv, gestaltning och utförande som är sällsynt i dagens svenska bostadsproduktion.

Projektet lyfts fram som ett välbehövligt gott exempel där ekonomi, material, byggbarhet och omsorgsfull planering, bidrar till både boendekvaliteter och stadslivet i smått och stort. Ibland kan krav på lokaler i bottenvåningen och strikta bullerregler till synes stå i konflikt med byggherrens intressen, men så är inte fallet här. Här bidrar lösningen till att gatulivet sätts i fokus med hjälp av bottenvåningens innovativa cykelmotell, där varje rum begåvats med cykel och en välkomnande grön planterad kantzon, som något suddar ut gränsen mellan privat och offentligt och bidrar till närvaro och trygghet i stadsrummet.”

“Vid Stapelbäddsparken i Västra hamnen i Malmö står ett lekfullt och egensinnigt hyreshus i betong med ett annorlunda hotell i gatuplan. Hotellrummens gröna entréer med tillhörande lånecykel och träd bidrar med en tydligt artikulerad bottenvåning som berikar gatumiljön. Utformningen präglas av kopplingen till skejtparken intill, genom balkonger och terrasser som vänder sig mot parken. Det estetiska uttrycket liksom materialen betong och trä, ger lägenheterna en säregen och rustik karaktär. Bostadshusets arkitektur känns uppfriskande, innovativ och inspirerande. Innergårdens välplacerade och täta grönska förmedlar en intensiv känsla av skog mitt i staden. På en mycket liten yta har det givits plats för växtlighet och avrinningsbäddar. Genom grönskan löper en spång av ekplank till hotellrum och cykelförvaring. Ohboy tillför den övriga staden stora sociala och ekologiska hållbarhetskvaliteter, inte minst genom fokus på cykeln som ett alternativt färdmedel. Det känns självklart att ta in cykeln i vardagsrummet. Sättet att samla flera boendeformer och det personliga tilltalet är lika unikt som inspirerande. I dagens byggande är det kvaliteter som bör lyftas fram.”

“Cord Siegel utmanar ständigt vedertagna sanningar och normer och lämnar inte någon oberörd. En person som har modet att trots motstånd ”stå kvar”- och ständigt ladda om. Han har skapat projekt som inte liknar något annat, bostäder anpassade till förändrade behov och i cykelhus med motell/hotell – inget är sig likt.

Cord Siegel är en förebild för hållbart samhällsbyggande med ett självklart förhållningssätt till mångfald, jämställdhet, ekologi och miljöhänsyn där ingen detalj är för liten för att tas till vara.”

PUBLIKATIONER

Sydsvenskan
2019

”Älskade och hatade betongförorter” >>
Artikel om utställningen “Flygande betong” där Ohboy var en del.

Residence Magazine (SE)
2019

“Ohboy vilket hus!’” >>
Hemma hos-reportage i en av lägenheterna, samt intervju med Cord Siegel.

Expressen Leva & Bo
2019
Politiken (DK)
2018
Tidskriften Arkitektur
2017

“Cykelvision” >>
Reportage om projektet som helhet.

The Atlantic (US)
2016

”Designing an apartment for bike communters” >>
Artikel om projektet i sin helhet.