2023-12-22 Klimatneutralt byggande i samverkan med skogen

2023-12-22 Klimatneutralt byggande i samverkan med skogen

Foto: Peter Carlsson

Klimatneutralt byggande i samverkan med skogen

Mariastugan har under hösten uppmärksammats som det första klimatneutrala projektet inom LFM30s ambitiösa agenda att få hela anläggnings-och byggsektorn i region Malmö att bli klimatneutral till 2030. All byggnation påverkar klimatet och så även Mariastugan. För att få kalla byggnaden klimatneutral ska man underskrida ett specifikt gränsvärde, d.v.s. att byggnationen själv har så minimal påverkan som möjligt. Därefter upprättas en återbetalningsplan för att se hur den klimatpåverkan som ändå orsakats skulle kunna återbetalas. Utöver dessa LFM30-krav så har vi på Siegel nu även påbörjat faktisk återbetalning. Precis före jul har Siegel skrivit avtal med Sinclairsholm för att hyra och skydda skog. Sinclairsholm är ett familjeföretag som driver verksamhet i norra Skåne. De har levererat eken till fasaden och utemiljön på Mariastugan och vi har haft ett gynnsamt samarbete i flera år. Ett samarbete som nu får ett ännu längre framtidsperspektiv. 

Att klimatkompensera med skog har delvis kritiserats och svensk skogsverksamhet har varit allmänt kritiserad de senaste åren. Det går dock inte att borste från att skogen har en enorm potential för kolinlagring. Därför har vi noga undersökt hur man kan lagra in koldioxid i skogsmiljöer på ett hållbart sätt som även främjar biobiologisk mångfald och andra naturvärden. Detta har resulterat i att vi av Sinclairsholm hyr tallskog på 1,5 hektar som under de kommande 52 åren tar upp lika mycket koldioxid som byggnationen av Mariastugan har orsakat. Skogen kommer under tiden brukas minimalt enligt Plockhugget AB:s regelverk som bland annat främjar en naturlig tillväxt och ett mycket selektivt skogsbruk. 

I Mariastugan har vi arbetat med hållbarhet på individnivå. Som ett exempel så har mer än hälften av de boende i huset semestrat hemma i stället för att resa i väg, något som den rika närmiljön uppmuntrar till.

Hållbart för en bättre framtid. 

God Jul och Gott nytt år önskar vi på Siegel!