2022-05-06 Eken klarar eldprovet

Mariastugan – Flerbostadshus klätt i lokal EK

En träfasad. Inget mer och inget mindre. Men att få ditt den var inte lätt.

I samband med beslutet att bygga ett klimatneutralt projekt bestämde vi oss tidigt för träfasad. Sverige har höga krav när det gäller just fasader för flerbostadshus. Speciellt fokus ligger på brandsäkerhet. Att bygga flerbostadshus med träfasad är en stor utmaning och än så länge finns det bara ett fåtal testade fasader som uppfyller kraven.

Vi har sen 2018 jobbat mycket med ek i våra projekt. Eken kommer från Sinclairsholm i nordöstra Skåne. Vi har haft ett bra samarbete och eken har bidragit till den höga kvalitet vi strävar efter i våra projekt.

Att ta samma ek och använda den på fasader till flerbostadshus fungerar tyvärr inte. Kraven som ställs är högre. För att kunna använda eken behöver man få godkänt i en SP Fire-test där inte bara ytskiktet utan hela konstruktionen ska uppfylla brandkraven.

För att ha en chans att klara testet behöver eken brandimpregneras. Inget lätt åtagande eftersom eken är väldigt hård vilket gör det svårt att få in impregneringsmedlet i materialet. Dessutom kan garvsyran i eken reagera med medlet och resultera i olika missfärgningar. 

Efter några veckors letande fick vi kontakt med Bitus AB som tog sig an jobbet att ta fram impregneringen för eken. Tillsammans med Sinclairsholm och Bitus bestämda vi oss att göra ett Sp Fire-test på RiSe i Borås.

Testet innebar att vi byggde upp en fasaddel 4x6m stor med två fönsteröppningar och olika detaljer. Sen tändes en eld under testväggen som simulerar en lägenhetsbrand där eldlågorna slår ut från ett fönster under testväggen. Branden pågår i ungefär 15minuter. Under denna tid ska fasaden motstå branden vilket mäts med olika värmesensorer. Dessutom får inga större delar ramla ner och branden får inte påverka den bärande konstruktionen bakom ekpanelen och luftningen.

Vi klarade testet! Och nu är det full fart med att montera ekpanelen på bygget!

Länkar:

Presentation inom LFM30

www.sinclairsholm.se

www.bitus.se

www.ri.se