2023-11-13 Mariastugan tilldelas Vellinge kommuns Samhällsbyggnadspris 2023
Mariastugan, Höllviken

2023-11-13 Mariastugan tilldelas Vellinge kommuns Samhällsbyggnadspris 2023

Mariastugan: 2023 års mottagare av Vellinge kommuns Samhällsbyggnadspris! Foto: Peter Carlsson

Mariastugan tilldelas Vellinge kommuns Samhällsbyggnadspris 2023! Fantastiskt kul tycker vi på Siegel! Hurra! 🥳🥳🥳

Motivering lyder:

”Vellinge kommuns Samhällsbyggnadspris 2023 tilldelas
flerbostadshuset Mariastugan i Höllviken.


Med inspiration från Josef Franks möbler och arkitektur har
Höllviken berikats med en ny grön pärla längs Falsterbovägen.
Projektet utgör ett modernt framtidsinriktat boende i hyresform som kompletterar övrigt bostadsutbud i Höllviken. 36 hyreslägenheter med alla kvaliteter frän ett villaboende. Med en stor gemensam trädgảrd, privata terrasser och balkonger, swimmingpool och odlingslädor. Hyresgästerna har dessutom tillgång till gästlägenheter, gym, bastu och verkstad. Lägenheterna är av varierande storlekar och karaktärer, alla med egna värden.

Mariastugan har på ett föredömligt sätt förenat arkitektoniska
kvalitéer och hallbarhet. Projektet är det första klimatneutrala i
enlighet med det lokala initiativet LFM30 i Sverige.

Ett klimateutralt bygge innebär att man reducerar koldioxidsutsläppen under hela byggprocessen, från materialtillverkning och transporter till energiförbrukning på bygget.

Den urbana biologiska mảngfalden främjas av rik växtlighet pả
gärden och även klätterväxterna pả fasaderna med ek frản
Sinclairsholm.

Sammantaget bidrar dessa parametrar till projektets unika utformning.

Mariastugan är en förebild för hảllbart byggande för kommande
generationer i Vellinge kommun.”

Länk till Vellinge kommuns hemsida >>