brf hackspett

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Plats: Göteborg
Typologi: Bostadsrätter i flerbostadshus
Byggherre: Siegel
Storlek: ca 60 lägenheter fördelade på 2 hus
Ansvarig arkitekt: Cord Siegel

Vår fastighet ligger högst upp på den västra kullen i Östra Kålltorp med utsikt över ravinen i norr och ett parkområde som tidigare tillhört Renströmska sjukhuset i söder. Här kommer Siegel att bygga två bostadshus med omkring totalt 60 bostadsrättslägenheter där du som boende på olika sätt kommer att få vara delaktig i utformningen av den egna bostaden och de gemensamma utrymmena.

Siegel är byggherre och arkitekt och kommer att planera, finansiera och leda projektet och de boende kommer att aktivt få ta del av utformningen. Vi har byggt liknande projekt tidigare i Malmö, till exempel Brf Ohoj (färdigställt 2014) och Brf Shiitake (färdigställt 2019).

Brf Hackspett omfattas av två bostadshus och två olika lägenhetskoncept. Vi kallar de två koncepten för Självinredarbostaden och Självhantverkarbostaden och båda varianterna präglas av stora valmöjligheter att utforma sitt hem.

Som boende i självinredarbostaden får du valfrihet att utforma ditt hem inom vissa givna ramar. Du som boende kommer att ha stor individuell frihet att påverka din planlösning, inredning, material och kulörer som utformas tillsammans med arkitekterna på Siegel.

I självhantverkarbostaden får du som boende själv färdigställa din lägenhet genom självbyggeri. Med självbyggeri menas att du som boende får möjlighet att själv planera och snickra din planlösning. Siegel bygger stommen för lägenheterna och färdigställer dem med ett basinnehåll som kök och badrum till slutbesiktningen med bostadsrättsföreningen. Sedan får du som boende friheten att bygga vidare på ditt eget hem.

Vi tror att möjligheten att göra betydelsefulla individuella anpassningar av den egna lägenheten höjer funktionsvärdet för dig som boende samtidigt som delaktigheten i utformningen av husens gemensamma delar skapar en god gemenskap grannar emellan. Vi hoppas att ditt deltagande som boende i ett tidigt skede även kommer att väcka intresse och förståelse för kvarteret och stadsdelen Östra Kålltorp!

  1. INTRESSEANMÄLAN

Gör din intresseanmälan här på vår hemsida. Du kan ansöka som enskilt hushåll eller som en del av en grupp som vill bo ihop. Observera att för er som söker som en grupp gäller att varje gruppmedlem gör en egen intresseanmälan.

  1. BOFAKTA & PRISSÄTTNING

Efter att intresseanmälan stängts kommer ni som föranmält intresse att delges vidare information om projektet samt prisinformation för lägenheterna. Prissättningen baseras på marknadsmässiga priser för nyproduktion.

  1. MÖTEN & URVAL I SAMBAND MED SÄLJSTART

När det närmar sig försäljningsstart kommer vi att bjuda in er som föranmält intresse till ett möte. Du som erbjudits en lägenhet kommer sedan kunna lämna din köpeanmälan. Efter det kommer bostäderna att fördelas och förhandsavtal kommer tecknas.

4. FÖRHANDSAVTAL

Om du blir erbjuden en bostad och tackar ja tecknas ett förhandsavtal och ett förskott ska betalas. Förhandsavtalet är ett avtal mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. Förskottet är en del av totalsumman och dras av innan du betalar slutsumman på bostaden. Innan du tecknar förhandsavtal bör du ha varit i kontakt med din bank och ha fått ett lånelöfte. Vid förhandsavtal markeras din bostad som ”såld” på vår hemsida. Förutsättningar för att avtalet ska tecknas är att bostadsrättsföreningen har upprättat en kostnadskalkyl och att den är granskad av intygsgivare utsedda av Boverket. Förhandsavtal kommer att tecknas löpande.

5. VAL & TILLVAL

Här kommer den spännande delen, nu är det dags att sätta din egen prägel på bostaden! Detta görs i samråd med arkitekten. Lägenheternas planlösning är möjlig att justera inom vissa ramar. Tre möten med arkitekt ingår och efter dessa fastställs din specifika planlösning. Din nya bostad är utrustad med en grundstandard med noga utvalda materialval, och nu kan du addera andra tillval utifrån den katalog som presenteras. 

6. UPPLÅTELSEAVTAL

När föreningens ekonomiska plan är godkänd och registrerad och alla tillstånd är på plats kommer du kallas för att skriva under upplåtelseavtalet. Då får du också information om slutbetalningen, som oftast ska betalas senast några dagar innan tillträdet.

7. INFLYTTNINGS & SLUTBESIKTNING

Äntligen är det dags att flytta in! Ditt definitiva inflyttningsdatum får du reda på senast tre månader före inflyttning. Vid inflyttning är det dags för slutbesiktning av din nya lägenhet. Besiktningen utförs av en besiktningsman (utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse). Vid slutbesiktningen deltar representant från bostadsrättsföreningen, entreprenören och du som köpare. Vid tillträde görs en speciell inflyttningsbesiktning, här går besiktningsmannen igenom besiktningsprotokollet som skapades vid slutbesiktningen, så att du som köpare kan se att besiktningsanmärkningar är åtgärdade inför ditt tillträde.

8. GARANTI

Entreprenaden omfattas av 5 års garantitid räknat från godkänd slutbesiktning. Efter denna garantitid omfattas själva byggnaden av en ansvarstid för eventuella allvarliga byggfel som gäller i ytterligare 5 år.

Referensbilder från färdigställda projekt

Kök med fönstersättningen vid taket
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrownext arrow
Slider