Inre hamnen G3,
Norrköping

Location: Norrköping
Typology: Apartment building
Principal architect: Cord Siegel
Senior architect: Nathalie Adelhoefer
Junior architects: Uli Queiser, Martin Stavenow Svensson, Vera Ceginskas Lindström
Landscape architects: Peter Eklund (MORF)

Vi har blivit utvalda att delta i utvecklingen av inre hamnen i Norrköping som en del i en byggherresamverkan. Här bygger vi hyresrätter.

Partner i projektet är Mannerssons, som står för byggprojektledning medan Siegel gör arkitektarbetet.