Shiitake vinner Malmö Stadsbyggnadspris

Utsikt mot uteplats och baksida Motivering: Brf Shiitake visar att det går att skapa en god livsmiljö med stor funktionalitet på liten yta och att det går att förtäta utan att göra avkall på grönska och växtlighet. Här finns utrymme för både en privat sfär och gemenskap med både grannar och grannskap. Det här är ett mindre bostadsprojekt som kan inspirera och vara förebild även till större projekt i staden, säger Sofia Hedén (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Läs mer här: Stadsbyggnadspriset.