Brf ohoj,
malmö

Fasad mot gatan
Entréer mot gatan med gröna dörrar och klätterväxter
Entréer mot gatan med klätterväxter och cykelplatser
Fasad mot innergården
Fasad mot gatan
Innergård och loftgångar sett från ovan
Innergården med grönska och spiraltrappa till loftgången
Loftgång med cykelparkering
Loftgång med cykelplatser mot innergården
Innergård med uteplatser, trädeck, grönska och cykelparkering
Klätterväxt i växtupphängning på fasaden mot gatan
Matplats och fönster nära tak
Kök och ytterdörr sett från entresolvåning
Takterrass med trädeck
Vallmo och solpanel på taket
Kök med betongväggar och tak
Kök med entresolvåning
Vardagsrum med stora fönster mot uteplats på innergården
Sovrum med betongväggar och två kvadratiska fönster med olika bröstningshöjd
Öppen dörr i köket mot uteplats och grönska
Kök med fönstersättningen vid taket
Kreativ upphängning av stolar i krokar på betongvägg
Arbetsrum med betongväggar och tak
Vardagsrum med stora fönster mot takterass
Kök
Innergården med grönska och spiraltrappa till loftgången
Kök
Sovrum
Kök
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrownext arrow
Slider

Plats: Malmö, Västra Hamnen
År: 2013-2014
Byggvolym: 33 miljoner SEK (exklusive markkostnad)
Typologi: Staplade radhus
Byggherre: Siegel
Storlek: 10 lägenheter
Ansvarig arkitekt: Cord Siegel, Axel Hauschild
Handläggande arkitekt:  Martin Stavenow Svensson
Medverkande arkitekt: Jonas Marculescu, Emelie Siemonsen
Landskapsarkitekt: Jitka Svensson och Peter Eklund (MORF)
Fotograf: Ole Jais

Med tio staplade radhus fyller Brf Ohoj både gatan, grannskapet och staden med liv, rörelse och grönska. Projektet är en hyllning till bottenvåningens närhet till trädgård och gaturum. Lägenheterna har luftiga, allmänna utrymmen på nedre plan och mindre rum en trappa upp. Alla lägenheter är olika, anpassade till sina kunders önskemål. Ljus, rymd och materialitet är genomgående i de variationsrika rummen.

PRISER

“I Västra hamnen i Malmö ligger bostadsrättsföreningen Ohoj, med 10 etagelägenheter i en tydlig struktur, där plan och sektion sinnrikt interagerar och skapar dynamiska bostäder. Här samverkar det vertikala och det horisontella rummet med ljuset, som pressas in genom de noga avvägda öppningarna i yttermuren.

Arkitekterna, som också varit byggherrar, har arbetat med betongen på ett mycket medvetet sätt, med hela skalan från väggelement till detaljer. Materialet har bearbetats på ett skulpturalt och taktilt sätt, med robusta detaljer och en ärlighet där materialet tillåts artikulera sig i relation till det vardagliga livet. 

Det inre livet samspelar med det yttre och låter ekologiska, ekonomiska och sociala frågor bilda en arkitektonisk komposition som relaterar till sin kontext på ett känsligt, egensinnigt och modigt sätt.”

”Med ett övertygande engagemang och rationalitet som grund, skapas yteffektiva och vackra bostäder med radhuskvaliteter i den täta staden. Material och ljusinsläpp är skickligt hanterade och grönskans starka närvaro illustrerar projektets höga sociala och miljömässiga ambitioner. Med bostadsrättsföreningen O´hoj och den unika tillblivelseprocessen utmanas arkitektens och de boendes roll i stadsbyggandet.”

O’hoj i Västra hamnen i Malmö får Bostadspriset 2015 för ett klimatsmart, grönt och socialt hållbart tillskott i stadsbilden. En dynamisk samverkan med brukarna resulterar i ett befriande bostadshus i sitt sammanhang. Stora rumsliga kvaliteter inom bostaden nås genom ett intrikat arbete med volym och enkla material. Ohoj inspirerar och finner nya vägar för bostadsbyggande idag.”

“Ohoj är ett bostadsrättshus med tio lägenheter, alla i etager. Med en enkel och sinnrik byggnadsstruktur som grund har de boende engagerats ovanligt tidigt och kunnat påverka exempelvis rumsindelning och fast inredning. Genom sådana individuella val utmanas idéer om generella kvaliteter i bostäder. Nivåskillnader och kontraster mellan öppna rumssammanhang och mindre krypin ger dynamik. En medveten avvägning mellan repetition och variation i fönstrens utformning och placering ger fina utblickar utan insyn och leder in ljus långt in i lägenheterna. Med enkla lösningar och få komponenter har materialens egna förutsättningar använts på ett skulpturalt och elegant sätt. Gemensamma och privata ytor samverkar i utemiljöer och alla boende har egna platser för odling.”

PUBLIKATIONER

Hållbart Byggande
2016
Tidsskriften Arkitektur
2015