2022-06-16 Martin Stavenow Svensson ny koncern-VD i Siegel Group AB

PRESSRELEASE 16 JUNI 2022 

Martin Stavenow Svensson har av styrelsen i Siegel Group AB utsetts till ny VD i koncernen.

Martin Stavenow Svensson kommer även att vara VD i de bolag som inom koncernen arbetar med fastighetsutveckling, arkitektur- och upphandlingstjänster, byggande och inköp samt de byggherrebolag som finns för pågående fastighetsprojekt.

I egenskap av VD för koncernen kommer Martin Stavenow Svensson också att leda och utveckla verksamheten i de bolag som förvaltar det bestånd av hyresrätter som ingår i koncernen.

Martin Stavenow Svensson är arkitekt SAR/MSA och har varit verksam inom det som idag är Siegel Group alltsedan 2010. Han har haft en ledande, samordnande och styrande roll i de olika hyresrätts-, bostadsrätts- och lokalprojekt som Siegel har arbetat med under det senaste dryga decenniet. Han har hittills varit kontorschef och har under hela denna tid arbetat nära Cord Siegel som har startat och äger den verksamhet som Siegel Group bedriver.

– Jag är mycket glad över att Martin nu tillträder som VD i vår koncern och får det samlade ansvaret för att leda och utveckla verksamheten, säger Cord Siegel.

– Vi har arbetat oerhört nära varandra under lång tid och Martin har den överblick, den lednings-förmåga och den erfarenhet vi behöver för att kunna ta nästa utvecklingssteg i verksamheten. Han kan bostadsbyggandets villkor, han har gedigen erfarenhet av att leda ett nydanande bostads-projekt och han har ett starkt engagemang i de drivkrafter som är kärnvärdena i Siegel Group.

– Martin tillträder som VD i ett skede när vi nu samtidigt lägger fast en strategi för Siegel Group de kommande åren. Vi kommer att fortsätta, ännu starkare och fortsatt konsekvent, att arbeta med en bostadsproduktion där varje projekt utgår från ett eget starkt koncept, har en tydlig identitet och ger förutsättningar för människor att kunna leva en urban och modern livsstil där hälsa, miljö, hållbarhet och det sociala mötet är utgångspunkterna. Vi letar inte efter framtiden, vi tar hand om den i det vi planerar och bygger idag, säger Cord Siegel.

– Det ska bli stimulerande att få att ta ansvar för att visa på behovet av en annorlunda byggaktör som inte varje nytt projekt kör tidigare utförda projekt i repris. Vi ger alltid varje nytt projekt en tydlig identitet och håller fast vid den under hela processen. Vi är arkitekter, utvecklare och byggare samtidigt. Vi är gränsöverskridare och som arkitekter har vi hela tiden en fot på bygget. Det är vi ensamma om i Sverige idag och det är ett starkt varumärke säger Martin Stavenow Svensson.

– Man får gärna kalla oss unika. Själva är vi tillfreds med att kunna lämna ifrån oss projekt som i alla delar uppfyller de målbilder vi satt upp. För egen del vill jag fortsätta att vara en person som tillsammans med mina kollegor åstadkommer ett bostadsbyggande som tar hand om framtidens utmaningar, som väcker marknadens uppmärksamhet och som attraherar människor som vill bo smart, vill göra små klimatavtryck och varje dag kan uppskatta omsorgsfull kvalitet och innovativa lösningar. En allt längre kö av människor som vill bo i de unika hus vi bygger är ett kvitto på att vi fångar många människors förväntningar och drömmar fortsätter Martin Stavenow Svensson.

– Nu sätter vi också en tydligare struktur för de olika bolagen i vår koncern. Vi ska fortsätta att vara praktiska genomförare och prövande i vårt arbetssätt, men vi ska också ta ett tydligt ansvar för vår lilla, men snabbt växande koncern. Alla, politiker, medaktörer i byggprocessen och hyresgäster ska veta vad vi står för och med intresse vilja följa vår resa.

Siegel Group – korta fakta

Siegel Group AB är moderbolag i en koncern som rymmer ett antal bolag som arbetar med fastighetsutveckling, arkitektverksamhet, byggande och fastighetsförvaltning.

Siegel Group tar ett helhetsgrepp på byggprocessen genom att äga de projekt som initieras och genomförs. Byggandet omfattar såväl hyresrätter som bostadsrätter och verksamhetslokaler. Koncernen kommer under 2022 ha 160 hyresrätter i egen förvaltning. I koncernen ingår också ett mindre hotellbolag, Cykelhotell Malmö AB.

Verksamheten har sin bas i Skåne med fokus på Malmö. Projekt har dock genomförts eller är på gång i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Norrköping. Flertalet projekt tillkommer genom kommunala markanvisningar där Siegel Group haft framgång med starkt profilerade och miljöinriktade projekt som har mött de olika kommunernas förväntningar och önskemål.

Senast genomförda projekt Iggy, Sorgenfri i Malmö, med 69 hyresrätter. Pågående är Mariastugan i Höllviken med 36 hyresrätter samt Det goda Vattnet i Lund, med 49 bostadsrättslägenheter och 12 staplade radhus med bostadsrätt.

Närhet till bygget är ett signum för Siegel Group. Arkitektkontoret är mobilt och förlagt till byggarbetsplatsen. Bygget följs dagligen. Distanser är kapade, stillestånd är eliminerade och beslut kan tas direkt. Det är för en svenska förhållanden unik byggprocess.

Ensam ägare och grundare av Siegel Group är Cord Siegel, arkitekt SAR/MSA.

Kontakt

Cord Siegel 

073- 523 90 01 

cord@siegel.nu

Martin Stavenow Svensson

073-523 30 01

martin@siegel.nu

Priser och utmärkelser

Siegels olika projekt har under åren uppmärksammats genom en rad priser, utmärkelser och reportage.

Projekten har uppmärksammats och belönats av både kommuner och regioner och projekten har fått såväl arkitektur- som stadsbyggnads-, miljö- och materialpriser.

Här är ett urval:

Urbana Villor

Kasper Salinpriset (Sveriges främsta arkitekturpris) 2009

Finalist till Sveriges Arkitekters bostadspris 2009

Neue Hamburger Terassen, Hamburg

BDA Hamburg Arkitekturpris 2012

Hållbarheten

Vinnare av Malmö Stads Gröna Lans 2013

Nominerat till Årets Bygge 2013

Finalist Sveriges Arkitekters bostadspris 2013

Brf Ohoj

Sveriges Arkitekters bostadspris 2015

Finalist Kasper Salinpriset 2015

Svensk Betongs Arkitekturpris Prefab 2016

Ohboy!

Svensk Betongs Arkitekturpris Prefab 2018

Finalist Sveriges Arkitekters Bostadspris 2018

Nominerat till Årets bygge 2018

Brf Shiitake

Region Skånes Arkitekturpris 2019

Malmö Stads Stadsbyggnadspris 2020

Iggy

Finalist Malmö Stads Arkitekturpris 2021