2021-09-03 Mariastugan blir klimatneutral!

Sara Granér skiss

Maria S: en klimatneutral LFM30 hybrid-byggnad

Ett klimatneutralt bygge innebär att man reducerar koldioxidutsläppen under hela byggprocessen från materialtillverkning och transporter till energiförbrukning på själva bygget. All koldioxid som har släppts ut under byggprocessen och senare i driftskedet kompenseras med olika åtgärder. Vårt fokus ligger på en så byggnära kompensation som möjligt: biokol i marken bidrar till en bra växtjord, gröna tak och satsning på en grön gård med en härlig mångfald av växter. Kontrakt med lokala biokolproducenter som komplement till de byggnära åtgärder resulterar i ett klimatneutralt bygge.

För att överhuvudtaget komma så långt fick vi göra olika optimeringssteg i planeringen och välja byggmaterial vi inte tidigare har jobbat med. Stomkonstruktionen har störst påverkan på klimatet så i ett första steg jämförde vi trä -och betongstomme. I slutändan landade vi i en hybridlösning där vi använder materialen enligt deras styrkor: betong används för den huvudsakliga bärstrukturen medan lättkonstruktion i trä kompletterar huset: ytterväggar, takvåningar och trapphustorn byggs i trä. I ett nästa steg optimerade vi denna hybridstomme så att betong bara används där det behövs.

Cement har en stor klimatpåverkan. Därför är konventionell betong dålig ur klimatperspektiv. För att ändå kunna bygga i betong använde vi oss av Swerocks ecobetong steg 3. Denna betong innehåller slagg från stålindustrin som ersätter en del av cementen. Så får man en 40% reduktion av koldioxidutsläppen. Att jobba med lokalproducerad fabriksbetong som platsgjuts av byggföretaget Mircon på bygget ger dessutom fördelen med korta transportvägar. Ecobetongen steg 3 har innan aldrig används för ett liknande projekt så det är spännande att följa upp och se hur betongen beter sig jämfört med standarden. Framför allt bärförhållandet och uttorkningstid är av intresse och följs upp löpandet under byggprocessen.

Förutom denna specialbetong använder vi oss av olika alternativ till standardmaterial för att få en lägre klimatpåverkan:

Trä-Trä-fönster i stället för Trä-Aluminium fönster

Cellulosa isolering i stället för glas-/stenull

Klimatoptimerad armering

Träreglar i stället för stålreglar

PUR-isolering i stället för XPS

Med alla dessa åtgärder uppfyller vi kraven för klimatneutralt byggandet enligt LFM30. Vi på Siegel går dock ett steg vidare. Vi tror att hyresgäster själva har största potential att påverka framtiden positivt och därför vill vi främja en hållbar livsstil. Mobilitet tar en stor plats i våra dagliga liv och det är där vi tror att Mariastugan kan göra en ytterligare skillnad.

Vi erbjuder hyresgästerna olika sätt att resa och stärker en hållbar mobilitet. I varje lägenhet finns det vid tamburen möjligheter att ladda batterier till sin elcykel så att den är redo för en hållbar och skön tur. Som hyresgäst får man dessutom tillgång till Mariastugans cykelflotta med bl.a lådcyklar, vikcyklar och elcyklar. Cykelparkeringen och cykelverkstad rundar av erbjudandet för cyklisterna. I gårdshuset finns det en lånepool för kärror och dramaten som underlättar för att kunna göra kortare resor för inköp och ärenden till fots. För att göra det enklare att resa med kollektivtrafik finns i entrén till Mariastugan en informationstavla som visar avgångar till de populära pendlingsorterna samt tra­fikinformation.

Ändå vill man ju ibland åka bil. Då måste det vara snabbt och smidigt. Vi kommer ha en elbilpool för våra hyresgäster. En av parkeringsplatserna på tomten är reserverad till poolbilen så att det alltid är nära att låna när den behövs. Samnyttjande av parkeringsplatserna gör att det inte blir en självklarhet att ha ett eget åk. Platser finns för dem som har behov, men det är inga konstigheter att klara sig utan. Varje parkeringsplats utrustas med laddningsstolpe för att på ett smidigt sätt kunna ladda batteriet till elbilen hemma.

Dessa mobilitetsåtgärder sparar in mer än 2’500’000 kg koldioxid under 50år vilket motsvarar koldioxidupptaget från 1000 träd under samma tid.

Men behöver vi verkligen resa runt så mycket som vi gör idag? Med en yppig grön trädgård och naturpool skapar vi en resort-liknande utemiljö hemma i Höllviken. Tid för hemester!

Förutom att vara klimatneutralt fokuserar vi på sociala utrymmen, mobilitet och de gröna ytorna som har utmärkt Siegel i tidigare projekt. Det ska vara lätt och kul att bo hållbart!

Mer om LFM30: Ecobetong ska bidra till klimatpositiva hus – LFM30

Mer om projektet: Hyresrätter, Höllviken – Siegel

Mariastugan bil-P